Garden DecoPortfolio Projekty zieleni publicznej

Projekty zieleni publicznej

I miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

Galeria

II miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Radomskiej w Starachowicach.
Założeniem projektowym było stworzenie reprezentacyjnego miejsca przed Starachowickim Centrum Kultury. Kompozycja całości opracowania skupiona jest wokół dwóch głównych alei spacerowych i placu głównego, na którym została zlokalizowana fontanna. Tworzy ją zbiór pojedynczych wodotrysków w kształcie delikatnej spirali zakończonej gejzerem, które zostały rozmieszczone w rzędach na planie prostokąta o wymiarach 6x10 m. Forma fontanny pozwala na zabawę i spacerowanie pomiędzy poszczególnymi strumieniami wody. Jako podkreślenie kształtów kompozycji całego układu wykorzystano szpalery drzew takich jak Crateagus x media 'Paul's Scarlet', Prunus cerasifera 'Pissardii' oraz Prunus cerasus 'Umbraculifera'. Gatunkami zamykającymi całość kompozycji są klony (Acer rubrum 'Red sunset') oraz strzyżone grupy cisów (Taxus x media 'Farmen') przypominających kształtem miękkie fale.

Opis galerii:

  1. plan zagospodarowania terenu
  2. rzut fontanny wraz z przekrojami
  3. schemat instalacji
  4. makieta, widok od frontu
  5. makieta, widok z góry

Rok: 2007
Inwestor: Urząd Miasta Starachowice
Lokalizacja: Starachowice
Powierzchnia: 0,6ha