Garden DecoPortfolio Projekty zieleni publicznej

Projekty zieleni publicznej

II miejsce w konkursie na koncepcję projektową zagospodarowania terenu parku miejskiego w Starachowicach.

 

II miejsce w konkursie na koncepcję projektową zagospodarowania terenu parku miejskiego.
Założeniem projektowym było stworzenie parku, który zapewni mieszkańcom miasta możliwość aktywnego wypoczynku. Stąd zrodziła się idea zaprojektowania Parku Żywiołów.
Teren parku został podzielony na dwie części użytkowe zwane Krainą Zmysłów i Krainą Mocy, które określają relację człowieka z siłami natury. Głównym elementem kompozycyjnym parku jest okrąg, który symbolizuje doskonałość i harmonię. Oprócz układu kompozycyjnego kuliste kształty zostaną wykorzystane także w formie przestrzennej. Będą to drzewa o kulistym pokroju korony takie jak np. klony odm. 'Globosum' czy wiśnia odm. 'Umbraculifera' oraz krzewy bukszpanu formowane w kulę. Obok naturalnych form kamienia i drewna w parku zostaną rozmieszczone w różnych miejscach rzeźby z tych materiałów. Będzie to stanowiło także możliwość pokazania twórczości miejscowych artystów - rzeźbiarzy. Park może być doskonałym miejscem tworzenia instalacji plenerowych, odbywania się warsztatów rzeźbiarskich czy plenerów malarskich. Kraina Zmysłów to miejsce odczuwania i kontemplacji przyrody. Odbieranie wszystkimi zmysłami tego co nam oferuje Ziemia. W tej części znajdują się następujące elementy: Plac Słoneczny, Ogród Barw, Ogród Traw, Plac Wodny, Aleja Fontann, Ogród Smaków, Zakątek Rzeźb, Łąka Kwietna, Plac Czasu. Kraina Mocy to miejsce przepływu energii. Następuje tu zderzenie sił jakimi emanuje Ziemia z energią człowieka. Wykorzystuje on jej walory fizjograficzne do czynnej rekreacji. W tej części znajdują się następujące elementy: Ogród skalny , Kamienny Krąg, Skała Energii, Kraina Chichów, Kosmiczna Kraina, Kraina Sił, Ognista Pętla wraz ze Skate Parkiem, Rolkowiskiem oraz Park Rowerowy i Trial Park .

Rok: 2007
Inwestor: Urząd Miasta Starachowice
Lokalizacja: Starachowice
Powierzchnia: 18ha